Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ledenonderzoek 2013 - Betrokkenheid

Uit een populatie van 183 actieve lidnummers hebben 76 leden deelgenomen aan het ledenonderzoek over Betrokkenheid bij de Nederlands-Deense Vereniging.

 

Het bestuur is zeer blij met deze grote deelname, en zal de informatie gebruiken om het activiteitenprogramma nog beter af te stemmen op de behoeften van de leden.

 

Hiernaast hebben een groot aantal leden aangegeven wel eens te willen helpen bij het voorbereiden of organiseren van een activiteit. Aangezien het ledenonderzoek anoniem is, weten wij natuurlijk niet wíe graag zou willen helpen, en het bestuur verzoekt deze mensen dan ook vriendelijk om dit te kennen te geven via info@dndv.dk of via een belletje naar 1 van de bestuursleden.

 

Het resultaat van het onderzoek is door Annemarie Oosterhoff Harbo gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering op 22 oktober 2013.

 

Hier ligt het resultaat van het ledenonderzoek: http://dndv.dk/node/1228