Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ontvangst Nederlandse gemeenschap door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima op 17 maart 2015

repost van de website van de Nederlandse Ambassade (d.d. : 6-2-2015)

Ontvangst Nederlandse gemeenschap door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima op 17 maart 2015

Aan de Nederlandse gemeenschap in Denemarken

Van 17 tot en met 19 maart 2015 brengen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima op uitnodiging van Hare Majesteit Koningin Margrethe II en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins-gemaal Henrik een staatsbezoek aan Denemarken. Tijdens het staatsbezoek maken onze Koning en Koningin graag kennis met leden van de Nederlandse gemeenschap in Denemarken.

De ontvangst van de Nederlandse gemeenschap vindt plaats op dinsdag 17 maart tussen 14.30 en 17.20 te Kopenhagen.

Alle meerderjarige leden van de Nederlandse gemeenschap in Denemarken kunnen zich met zijn of haar in Denemarken woonachtige partner aanmelden voor de receptie. Uiteraard is de capaciteit niet onbeperkt. Als de belangstelling voor de receptie groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, zullen wij overgaan tot een loting. 

U kunt uzelf tot en met uiterlijk 19 februari 2015 aanmelden door middel van het aanvraagformulier op onze website. Ook uw partner dient een aanvraagformulier in te vullen. Aanvragen zonder duidelijke scan van uw geldig paspoort kunnen wij om veiligheidsredenen niet in behandeling nemen.

Ik realiseer mij dat wij niet iedereen op deze digitale wijze kunnen bereiken. Wellicht kent u Nederlanders die zich graag zouden willen aanmelden, maar geen toegang hebben tot internet. Ik zou het zeer op prijs stellen als u hen op de hoogte stelt van de aanmeldprocedure en hen hier eventueel bij helpt.

Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, ontvangt u ongeveer twee weken vóór de receptie de officiële uitnodiging en een toelichting op de gang van zaken tijdens de ontvangst. Het is dan om organisatorische redenen belangrijk dat wij kunnen rekenen op uw komst.


Hoogachtend,


Eduard J.M. Middeldorp

Zijner Majesteits Ambassadeur te Kopenhagen