Algemene Ledenvergadering 2023
Tidspunkt
02.11.2023 kl. 18.00 - 02.11.2023 kl. 21.30
Sted
Bij Hans van Pernis in de kelder
Beskrivelse

 

 

 

Algemene ledenvergadering donderdag 2 november 2023

 

We nodigen alle leden uit voor de jaarvergadering op 2 november, in de kelder bij Hans van Pernis,

Lyovej 13-15, kelderingang, Frederiksberg, met volgende programma:

 

18:00 welkomstdrankje

18:30 ALV, daarna etentje

 

 

Agenda:

  1. Benoeming van de dagvoorzitter
  2. Jaarverslag van de voorzitter
  3. Financieel jaaroverzicht
  4. Voorstellen van leden of bestuur
  5. Vaststellen van de contributie
  6. Bestuursverkiezing
  7. Verkiezing van de accountant
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

 

Het huidige bestuur bestaat uit volgende leden:

Voorziter Caroline van Oosterhout, gekozen in 2021, herkiesbaar 

Marcel Krebbers, penningmeester, stopt

Vice voorzitter Hans van Pernis, herkiesbaar.

Sjoerd Janssen, gekozen in 2021, herkiesbaar

Marjo Verkooijen, gekozen in 2021, herkiesbaar.

 

Ron Koelemij stelt zich kiesbaar voor het bestuur.

 

Vragen, voorstellen of suggesties? Stuur een e-mail voor 23 oktober 

naar info@dndv.dk 

 

Contributie

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2023-2024 te verhogen naar 50 kr voor studenten,

100 kr voor individueel lidmaatschap, 150 kr voor families en 400 kr voor bedrijven.

 

 

Deelname is gratis, maar wel aanmelden vóór 27 oktober 2023
 

Nederlands-Deense Vereniging / Nederlandsk-Dansk Forening