Algemene Ledenvergadering + evt etentje
Tidspunkt
27.10.2021 kl. 17.30 - 27.10.2021 kl. 21.30
Sted
Restaurant Couloir
Beskrivelse

 

 

 

Algemene ledenvergadering woensdag 27 oktober 2021

 

Het is tijd voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, na een lange periode med Covid-19 maatregelen.

 

We nodigen alle leden uit voor de jaarvergadering op 27 oktober, in restaurant Couloir, Amager Strandvej 100, 2300 København S met volgende programma:

 

17:30 welkomstdrankje

18:00 ALV

19:00 etentje (voor eigen rekening)

 

De Vereniging zorgt voor welkomstdrankje, 2 drankjes bij eten/of koffie na etentje.

 

Agenda:

1.            Benoeming van de dagvoorzitter

2.            Jaarverslag van de voorzitter

3.            Financieel jaaroverzicht

4.            Voorstellen van leden of bestuur

5.            Vaststellen van de contributie

6.            Bestuursverkiezing

7.            Verkiezing van de accountant

8.            Rondvraag

9.            Sluiting

 

Het huidige bestuur bestaat uit volgende leden:

Voorziter Diantha Averil Nota is gestopt in voorjaar 2021

Marcel Krebbers, penningmeester, herkiesbaar

Hilda Goos, herkiesbaar

Hans van Pernis, herkozen 2020

 

Volgende leden stellen zich verkiesbaar voor het bestuur:

Sjoerd Janssen, Marjo Verkooijen en Caroline van Oosterhout.

 

Vragen, voorstellen of suggesties? Stuur een e-mail naar marcel@dndv.dk

 

Contributie

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020-2021 te verlagen naar 1 kr. vanwege Covid-19 zijn er geen activiteiten geweest.


 

Nederlands-Deense Vereniging / Nederlandsk-Dansk Forening